Hizmetlerimiz

YETİŞKİNLER

Kendini tanıma ve kişisel gelişim Okul ve iş hayatında başarısızlık, motivasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı Değişen çevre koşullarına uyum zorluğu (okul, iş, şehir değişikligi, vb.) Çekingenlik, yalnızlık, içe kapanma, sosyal fobi Önemli tercihler karşısında kararsızlık İlişkilerde çatışma, uyumsuzluk, iletişim sorunları Cinsel sorunlar Uyku ve yeme sorunları Yoğun öfke ve saldırganlık Kendine güvensizlik, yetersizlik, değersizlik duyguları Mutsuzluk, umutsuzluk, çaresizlik duyguları, depresyon Anksiyete sorunları (takıntılı düşünce ve davranışlar) Travmatik yaşantılara bağlı sorunlar (yakınların kaybı, ayrılık, boşanma, hastalık, taciz, iflas, vb.)

İncele

ERGEN VE GENÇLER

Ergenlik döneminin doğal olarak zor bir dönem olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Anne babanın ergene karşı biraz daha anlayışlı davranması, onu dinlemesi ve önemsemesi sayesinde, bu zorluklar çoğu zaman aile içinde çok büyük boyutlu çatışmalara neden olmadan aşılabilir.Bu durumlardan farklı olarak sürekli ve çok büyük boyutta sorunların, çatışmaların, gelgitlerin yaşandığı bir ergenlikle karşılaşıldığı zaman, bunun yolunda gitmeyen bir durum olabileceği akla gelmelidir. Ayrıca anne/babadan uzaklaşarak arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirdiklerinde anne/baba çocuğunun dünyasından haberdar olamadığını hissederek kaygı duyuyorsa ve çocuğuna yakınlaşma çabaları çatışma yaratıyorsa, bu dönemde psikolojik destek almak yeni dengelerin kurulmasına katkı sağlayacaktır. Anksiyete sorunları (korkular, kaygılar, takıntılı düşünce ve davranışlar, vb.) Tikler Aile içi çatışmalar / Anne-baba tutumları Özgüven eksikliği /İçe kapanıklık/ Sosyal fobi Travmatik yaşantılar (kaza, ölüm, bosanma, taciz, vb.) Alkol, sigara, madde, bilgisayar bağımlılığı İntihar düşünceleri ve girişimi Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği—Hiperaktivite Bozukluğu Sınav kaygısı Ergenlik dönemi sorunları, kimlik karmaşası Arkadaş ilişkilerinde sorunlar Depresyon, mutsuzluk Davranım bozuklukları (yalan söylemek, saldırganlik, riskli davranışlar, vb.)    

İncele

ÇOCUKLAR

Normal şartlarda; anne-baba ve çocukla ilgili önemli bir sağlık sorunu yoksa anne-babanın çocuk büyütme aşamasında bilgi ve tecrübe eksikliklerinin ya da çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemin yarattığı zorluklar dışında ciddi sorunlarla karşılaşmaması beklenir. Ancak normal gelişimsel zorlukların ötesinde bu sorunlar sık ve şiddetli olarak yaşanıyor ise  çocuk gelişim sürecinin doğal seyrinde gitmediğinin habercisi olabilir ve bir uzman yardımı alınmalıdır. Anne-baba olmaya hazırlanmak Bebeklikte ve okul öncesinde normal gelişim takibi Bebek, çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim Tuvalet eğitimi / Alt ıslatma / Altına kaka yapma Uyku problemleri / Yeme sorunları Ayrılık kaygısı / Bağlanma ve bagımlılık Huysuzluk nöbetleri ve inatçılık Kekemelik ve diğer konuşma problemleri Anksiyete sorunları (korkular, kaygılar, takıntılı düşünce ve davranışlar, vb.) Tikler / Tırnak yeme / Parmak emme Sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişim gerilikleri (otizm, zeka geriliği, vb.) Kardeş kıskançlığı Anne-baba ayrılığı Evlat edinme Aile içi çatışmalar / Anne-baba tutumları Özgüven eksikliği /İçe kapanıklık/ Sosyal fobi Travmatik yaşantılar (kaza, ölüm, bosanma, taciz, vb.) Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar Özel Öğrenme Güçlüğü Dikkat Eksikliği—Hiperaktivite Bozukluğu Arkadaş ilişkilerinde sorunlar Depresyon, mutsuzluk Davranım bozuklukları (yalan söylemek, saldırganlik, riskli davranışlar, vb.)  

İncele

AİLE VE ÇİFTLER

Evlilik kolay işleyen bir kurum değildir, bilakis, oldukça karmaşık bir ilişkiler ağının ilmik ilmik örülmesi gibi çok emek, özen ve dikkat isteyen bir yapıdır. Bazen ilmekler kaçabilir, sökülebilir, ipler birbirine dolanabilir, yani eşler hayatlarının belli bir evresinde birbirlerini anlayamadıklarını, paylaşımlarının azaldığını, birlikte karar almakta zorluk çektiklerini, birbirlerine karşı ilgi ve hoşgörünün azaldığını hissedebilirler. Bu sıkıntılar büyük oranda iletişim eksiklikleri ve hatalarından, veya ailenin yaşam döngüsündeki streslerle başa çıkılamamasından kaynaklanmaktadır. Pek çok çift artık sorunlar kemikleştiğinde, çıkmaza girdiklerinde ve kriz yaşadıklarında danışma almaya gelmektedir. Halbuki sorunlar fark edildiği anda müdahale edilebilirse aile üyeleri yıpranmadan en hızlı ve etkili çözümleri bulmak mümkündür. AİLE TERAPİSİNİN AMAÇLARI Aile terapisi, bireysel olarak terapi görenlerin iyileşmelerinde aile yapısının öneminin farkedilmesiyle ortaya çıkan psikoterapi şeklidir. Oluşturduğu grup nedeniyle bir grup terapisi olarak sınıflandırılabilirse de, grup terapisinden tedavinin amaçları açısından ayrılır. Grup terapisinde, grubun içinde de olsa bireyin problemlerinin çözülmesi ön plandadır, halbuki aile ya da evlilik terapisinde bütün bir grubun problemlerinin çözümlenmesi esas alınır. Ailenin ya da çiftlerin problemlerinin çözülmesi daha sonra bireylerdeki problemlerin çözümüne de yol açacaktır. Aile terapistleri bireylerin kişilik ve davranım bozukluklarının aile içeriğinden ayrılamayacağı konusunda ortak düşünceye sahiptirler. Bundan dolayı psikoterapinin etkin olması için aile bireylerini de terapiye katarlar. Ancak, değişik aile terapisi ekollerinde değişik şekilde aile katılımları söz konusudur. Her ekol yaklaşım ve amaçlar konusunda farklı referanslara sahip olmasına rağmen bazı ana yaklaşım ve amaçlar şunlardır: a) Aile bireyleri arasındaki uyuma götüren sözel iletişimi arttırmak: Kötü fonksiyon gören ailelerin üyeleri zıt kutuplarda toplanıp birbirlerinin iletişim çabalarını işitmeme, dikkate almama eğilimindedirler. Konuşmama yolunu seçebilirler ya da sürekli bir ağız dalaşı içindedirler. Aile terapisinde amaçlardan bir tanesi de aile üyelerine, birbirlerini dinleme ve anlama konusunda yardımcı olarak, diğerlerinin onlarla nasıl iletişime girmeye çalıştıklarını ve bu arada olan belirsizlik ve karmaşayı çözmeye çalışmaktır. b) Duygusal iletişimi arttırmak ya da kolaylaştırmak:  Sorunlu ailelerde terapist diğerlerinden ayrı ve çatışma içindeki bir bireyi görebilir. Genelde ailenin bir ya da birden fazla bireyi emosyonel olarak diğerlerinden izoledir. Bu bireylerin diğerlerinden duygusal mesajlar almada ve onlara bu tür mesajlar vermede zorlukları vardır. Terapistin amaçlanndan bir tanesi de bu emosyonel izolasyonu sona erdirmektir. Bunun için terapist aile bireylerine duygularını ifade etmede ve diğerlerinin hislerini anlamada yardımcı olur. e) Ailede güç dengesini yeniden sağlama: Ailelerde sık karşılaşılan problemlerden biri de otorite dengesizliğidir. Çocuk kimsenin kendisini dinlemeden emirler verildiğini, evin hanımı kocasının kendine danışmadan aileyi etkileyen kararlar aldığını ya da ailede problemli ya da hasta bir bireyin bütün aileyi kontrol ettiğinden şikayet edebilirler. Aile terapisinin üstünde durduğu ana konulardan birisi de ailedeki bu problemi ortaya koyup ailedeki bireylerin bu sorunu açıkça konuşmalarını sağlamaktır. d) Ailede roller probleminin belirlenmesi: Ailede değişen sosyal şartlarla (örneğin kocanın işini kaybedip hanımının işe başlayarak evin geçimini sağlar hale gelmesi) evde roller de değişebilir. Disfonksiyonel ailelerde yeni rollere uyumda olan problemlere terapist yardım eder. e) Akut sorunların çözümü:  Boşanma, ölüm, intihar teşebbüsleri, işten atılma gibi ailenin karşılaştığı akut sorunlar karşısında aile terapistlerine başvurulabilir. Bu durumlarda terapist daha çok danışmanlık ve aileye destek görevini üstlenir. f) Seçilmiş  bireye yönelen suçlamaları  önlemek:  Ailelerin çoğunluğu (aile terapisinde olan) ailenin bir bireyini hasta birey olarak nitelendirir ve damgalar. Bu birey aile tarafından sorunların ve evdeki bütün sıkıntıların temeli olarak görülür. Böylece aile hem problemi daha basit indirgemiş hem de diğer bireylerin sorunda olan paylarından kaçmış olur. Ailede kimse bu damgalanan bireyin okulda gösterdiği başarısızlıktan, davranım bozukluklarından, sosyal normlara uymada gösterdiği yetersizlikten şaşkına dönmez çünkü ona yakıştırılan ve ondan beklenen davranışın projeksiyonu dışarıda bu şekilde görülür. Terapistin amaçlarından biri de bu durumu ortadan kaldırmaktır Kaynak: Barker P: Basic family therapy

İncele

Makaleler